พันธกิจ/สร้างเครือข่าย

สร้างเครือข่าย

เชื่อมต่อกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นพันธมิตรที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงและแข็งแกร่ง…

อารียา เมตายา

“เทคโนโลยีของเราจะสร้างอารยธรรมโลกใหม่
ให้บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตา”

ที่อยู่ติดต่อ

______________________

 99 Bangkok
 โทร : 081-8689489
 Line : @areeyametaya
 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.

Navigation

______________________
หน้าแรก
พันธกิจ
Donation
Report Chart
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา