เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับอารียา เมตายา

เราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้ผู้คนในโลกอนาคตเป็นคนดี มีศีลธรรม เทคโนโลยีจะช่วยทำให้ เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างทั่วถึง…

ดังนั้นหากบุคคลใดหรือหน่วยงานใดยังคงยึดถือการปฏิบัติต่อโลกและสังคมแบบเดิมคือ ยังเอารัดเอาเปรียบ ยังไม่สนใจใส่ใจผลกระทบที่จะมีต่อระบบอื่นๆ ในสังคม ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม เขาเหล่านั้นจะไม่ได้การยอมรับหรือไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป เทคโนโลยีจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป…

ความเป็นมาของเรา

 

เราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้ผู้คนในโลกอนาคตเป็นคนดี มีศีลธรรม เทคโนโลยีจะช่วยทำให้ เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างทั่วถึง…

ดังนั้นหากบุคคลใดหรือหน่วยงานใดยังคงยึดถือการปฏิบัติต่อโลกและสังคมแบบเดิมคือ ยังเอารัดเอาเปรียบ ยังไม่สนใจใส่ใจผลกระทบที่จะมีต่อระบบอื่นๆ ในสังคม ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม เขาเหล่านั้นจะไม่ได้การยอมรับหรือไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป เทคโนโลยีจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป…

ทีมงานของเรา

คุณดอย

ผู้อำนวยการ

คุณอาร์ท

โปรแกรมเมอร์

คุณปาล์ม

ผู้สนับสนุนการเงิน

คุณแพร

โรงเรียนในเพียวแลนด์

คุณมีน

บัญชี

คุณพัชชา

บัญชี

คุณมิว

ประชาสัมพันธ์

คุณเบลส

ฝ่ายขาย

คุณพิม

ฝ่ายขาย

คุณปิงปอง

ฝ่ายขาย

อารียา เมตายา

“เทคโนโลยีของเราจะสร้างอารยธรรมโลกใหม่
ให้บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตา”

ที่อยู่ติดต่อ

______________________

 99 Bangkok
 โทร : 081-8689489
 Line : @areeyametaya
 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.

Navigation

______________________
หน้าแรก
พันธกิจ
Donation
Report Chart
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา