"เราจะสร้างอารยธรรมโลกใหม่

ให้บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตา"

 

 “เราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้ผู้คนในโลกอนาคตเป็นคนดี มีศีลธรรม
เทคโนโลยีจะช่วยทำให้ เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นหาก
บุคคลใดหรือหน่วยงานใดยังคงยึดถือการปฏิบัติต่อโลกและสังคมแบบเดิมคือ ยังเอารัดเอา
เปรียบ ยังไม่สนใจใส่ใจผลกระทบที่จะมีต่อระบบอื่นๆ ในสังคม ยังปิดบังซ่อนเร้นไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรม เขาเหล่านั้นจะไม่ได้การยอมรับหรือไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป เทคโนโลยีจะ
ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป” 

Mission

 

 พันธกิจของเรา

 

อารียา เมตายา สร้างเทคโนโลยี

สร้างเทคโนโลยี
Platform Technology

หลากหลาย Application ที่เข้าถึงทุกย่างก้าวของชีวิต ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านระบบการทำความดี ช่วยเหลือและแบ่งปัน…

อ่านต่อ>>

อารียา เมตายา สร้างจิตสำนึก

สร้างจิตสำนึก

ปลุกศักยภาพภายในเชื่อมต่อจิตเดิมแท้ สั่นสะเทือนคลื่นความรักสูงสุด ผ่านนิยายที่เป็นดั่งบทสรุปชีวิต และกิจกรรมที่ทำให้เข้าถึงสภาวะการเป็นต้นกำเนิดของความรักและความสุขจากภายใน ที่แผ่ขยายออกไปสู่มวลมนุษยชาติ…

อ่านต่อ>>

อารียา เมตายา สร้างชุมชน

สร้างชุมชน

ชุมชนที่มีระบบนิเวศน์ อุดมสมบูรณ์ สงบ ร่มรื่น ทุกคนส่งมอบคุณค่าจากสินค้าหรือบริการให้กับชุมชนด้วยความรักและความสุข สังคมแห่งการเรียนรู้จากการตั้งคำถามและหาคำตอบผ่านตัวตนแท้ภายในใช้ธรรมชาติและอาหารในการบำบัดรักษาร่างกาย…

อ่านต่อ>>

อารียา เมตายา สร้างเครือข่าย

สร้างเครือข่าย

เชื่อมต่อกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นพันธมิตรที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงและแข็งแกร่ง…

อ่านต่อ>>

portfolio

 

ตัวอย่างผลงานของเรา

 

Responsive Themes

Full Customization

World Class Support

3rd Party Support

Updates & Fixes

User Roles

Robust Documentation

Built In Analytics

Areeya metaya Social Integrity Credit

 

 ตัวอย่าง Content ระบบ ASIC 

 

Partner

 

 Partner ของเรา 

 

อารียา เมตายา

“เทคโนโลยีของเราจะสร้างอารยธรรมโลกใหม่
ให้บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตา”

ที่อยู่ติดต่อ

______________________

 99 Bangkok
 โทร : 081-8689489
 Line : @areeyametaya
 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.

Navigation

______________________
หน้าแรก
พันธกิจ
Donation
Report Chart
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา