Areeya Metaya Blog

บทความด้านจิตวิญญาณ
เปลี่ยนศักราชใหม่… เปลี่ยน“ความเห็น”ใหม่

ขณะนี้โลกของเรากำลังอยู่ในช่วงทางแยกที่สำคัญ โลกกำลังเลือกว่าจะไปสู่ความหายนะหรือความศิวิไลซ์ โดยตัวแปรสำคัญของการเลือกครั้งนี้คือตัวมนุษย์ที่กำลังยืน…

อ่านต่อ
ร่วมกันสร้างโลกใหม่ ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

ฉันฝันว่าสักวันจะตื่นขึ้นมาพบกับโลกที่ไร้ซึ่งความวิตกกังวลใดๆ โลกไม่ต้องพยายามต่อสู้ดิ้นร้นเพื่อความอยู่รอด โลกที่เต็มไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารโดยไม่มีใค…

อ่านต่อ
ความรักคือกุญแจไขสู่ปัญญาญาณ

ด้านตรงข้ามกับความรักคือ “ความเกลียดชัง” ความเกลียดชังมาจากไหน…? ความเกลียดชังมาจากฐานคิดเรื่องความแบ่งแยก ความแบ่งแยกมาจากความมีตัว “ฉัน” และคว…

อ่านต่อ
 
คลิปสัมภาษณ์ผู้อ่านอารียา เมตายา
สัมภาษณ์ผู้อ่านหนังสืออารียา 1
สัมภาษณ์ผู้อ่านหนังสืออารียา 2
สัมภาษณ์ผู้อ่านหนังสืออารียา 3
 
 
บทความเกษตรไบโอ (Bio)
ไบโอ ต่างกันอย่างไรกับ ออแกร์นิก?

-ออร์แกนิก ต้องปลูกพืชผักพันธุ์พื้นเมือง ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรมเด็ดขาด ….ปัจจุบันใช้กันมั่ว ปลูกพืชด้วยเมล็ดพันธุ์ตัดแต่ง แค่กางมุ้งให้ ก็…

อ่านต่อ
แปลงผัก Bio ท่าม่วง กาญจนบุรี

ไบโอ (Bio) เป็นการทำเกษตรปลอดสารเคมี เราจะสร้างโลกที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมี ลดปัญหา…

อ่านต่อ
 
บทความวิถีชีวิตแบบชุมชนอารียา
ร่วมกันสร้างโลกใหม่ ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

ฉันฝันว่าสักวันจะตื่นขึ้นมาพบกับโลกที่ไร้ซึ่งความวิตกกังวลใดๆ โลกไม่ต้องพยายามต่อสู้ดิ้นร้นเพื่อความอยู่รอด โลกที่เต็มไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารโดยไม่มีใค…

อ่านต่อ
ข้าวต้มสลัดดอกไม้

เชิญชิมข้าวต้มสลัดดอกไม้ สดใส สะอาด ปลอดสารพิษ ย่อยง่าย รสชาติดี อยู่ท้อง อาหารเพื่อสุขภาพ กาย ใจ จิตวิญญาณ วิถีชีวิตแบบ…

อ่านต่อ
หมักสดผักดองทานเอง เพิ่มโปรไบโอติค

อาหารด่านแรกที่จัดการเชื้อแปลกปลอมทั้งหลาย ดีมากๆ กับระบบย่อยและระบบขับถ่าย ง่ายมากครับ ใช้ผักที่ไม่มีแป้ง คือแป้งน้อย ไม่หวาน ยอดนิยมคือตระกูลผักกาด …

อ่านต่อ