ติดต่อเรา


ที่อยู่ติดต่อ

  • บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
    สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 25/1
    แยก 2-5 แขวงท่าข้าม
    บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  • 083-2447567
  • info@areeyametaya.com