ติดต่อเรา


ที่อยู่ติดต่อ

  • บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
    เลขที่ 35/19 ซอยบ้านบางม่วง 3
    ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
    จังหวัดนนทบุรี 11140
  • 081-868-9489
  • info@areeyametaya.com