สนับสนุนโครงการของอารียา เมตายา

 

สนับสนุนโครงการด้านทักษะความรู้ความสามารถ


เนื่องจากเรามีพันธกิจที่จะต้องทำค่อนข้างมากและเป็นองค์กรแบบไม่แสวงผลกำไร (Non Profit Organitsation) เราจึงมีความจำเป็นจะต้องขอการสนับสนุนทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านทักษะความรู้ความสามารถจากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังทำ และเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันนั่นคือความต้องการเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือเป็นโลก “ยุคศิวิไลซ์” หากท่านประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการสนับสนุนโครงการต่อไป  

 

ลงทะเบียนสนับสนุนด้านทักษะความรู้ความสามารถ

.