สนับสนุนโครงการของอารียา เมตายา

 

สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในรูปแบบ บริจาคเข้าโครงการย่อยต่าง ๆของบริษัท โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน


ท่านสามารถบริจาคเงินเข้าโครการย่อยต่าง ๆ ของเรา ดังนี้

 

อารียา เมตายา
บัญชีกลาง
เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนอารียา เมตายา และสนับสนุนกิจกรรม อารยธรรมแห่งความรักความเมตต

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 052-3-67002-6
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

*หมายเหตุ : ไม่สามารถสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้

 

ลงทะเบียนร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการออกหนังสือบริจาค

*หากท่านไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ สามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ที่ไลน์ Line ID : meen9595

.