สนับสนุนโครงการฯ

 

สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในรูปแบบ บริจาคเข้าโครงการย่อยต่าง ๆของบริษัท โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน


ท่านสามารถบริจาคเงินเข้าโครการย่อยต่าง ๆ ของเรา ดังนี้

 

อารียา เมตายา
1. บัญชีกลาง
เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์สำหรับการสรรค์สร้างอารยธรรมแห่งความรักความเมตตา

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 052-3-67002-6
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)


2. เพื่อการศึกษา
(โรงเรียนอนันดารายา)

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 090-2-64036-3
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

*หมายเหตุ : สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้

 

ลงทะเบียนร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการออกหนังสือบริจาค

.