สนับสนุนโครงการฯ

สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในรูปแบบร่วมลงทุนกับอารียา เมตายา


ซึ่งพันธกิจหลักของบริษัท คือ การพัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความรักความเมตตา โดยใช้แนวคิดเรื่องของคะแนนความดี (Social Score) มาเป็นหลักในการขับเคลื่อน (การร่วมลงทุนจะเริ่มต้นที่ท่านละ 1,000 หุ้นหรือ 10,000 บาท หรือจะมากกว่านั้น)

*หมายเหตุ : ในกรณีนี้ไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อยภาษีได้

 

**ทางเราได้เปิดจองภาพ Limited Edition สำหรับท่านที่ร่วมสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในรูปแบบร่วมลงทุนกับอารียา เมตายา เป็นจำนวน 1,250 ภาพ ท่านสามารถระบุหมายเลขที่ท่านชอบ หากท่านต้องการทราบว่าหมายเลขใดที่มีผู้อื่นจองไปแล้วบ้าง ดูได้จากตารางหมายเลขของผู้ที่ประมูลแล้วตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

คลิกดูหมายเลขภาพ Limited Edition ที่มีผู้อื่นจองแล้วที่นี่

Areeya Metaya
 บัญชีกลาง
เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์สำหรับการสรรค์สร้างอารยธรรมแห่งความรักความเมตตา

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 052-3-67002-6
ชื่อบัญชี บจก.อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ลงทะเบียนร่วมลงทุนกับอารียา เมตายา

เป็นจำนวน หุ้น

(สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ถือหุ้น)
 

.