รายงานข่าวสาร

ประกาศ เลขที่ 0320 001

บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

31 มีนาคม 2563


 

สวัสดีค่ะชาวอารียา เมตายา ทุกท่าน ตอนนี้ตัวพัดชาได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้เข้ามาดูแลในส่วนของการขับเคลื่อนงาน,ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆและการจัดการทั่วไปให้ บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งการจะขับเคลื่อนงานของบริษัทให้เดินไปข้างหน้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครือข่ายการทำงานขนาดใหญ่ มีผู้คนที่เข้าใจแบบแผนที่สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่ภาพปลายทางเดียวกันนั้นคือ โลกยุคใหม่ที่อุดมไปด้วยความรักความเมตตา จากสิ่งนี้จึงเกิดเป็นพันธกิจมากมายหลายด้านเช่น โครงการทำซอฟแวร์(แอพพลิเคชั่น), โครงการชุมชนอารียา ฯลฯ

.

พัดชาเห็นว่าหนังสือ อารียา เมตายา คือจุดร่วมที่ทำให้ทุกคนรวมถึงตัวพัดชาเองตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เห็นภาพปลายทางนั้นโดยเร็วที่สุด  ปัจจุบันพวกเราคงจะสังเกตเห็นถึงสัญญาณของการเร่งเวลาโลกกันบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด และภัยธรรมชาติซึ่งล้วนเกิดขึ้นเร็วและรุนแรงกว่าที่พวกเราคาดการกันเอาไว้ เราไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป…เราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นขนาดไหน พัดชาจึงขอให้ทุกท่านช่วยกันขยายองค์ความรู้แบบชาวอารียา ไปในทุกๆหนทางที่เรามีและมองเห็นให้ได้มากและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้คลื่นความรักในความถี่สูงนี้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดคลื่นความรักเพื่อปกป้องโลกของเราจากภัยพิบัติทั้งหลาย หรืออย่างน้อยก็ให้บรรเทาทุเลาลงมากที่สุด

.

สิ่งแรกที่เราต้องการจะทำคือจะต้องกระจายหนังสือเล่มนี้ออกไปให้มากที่สุด  ปัจจุบันยอดขายยังถือว่าค่อนข้างน้อยถึงแม้ว่าจะมีอาสาสมัครมาช่วยขายอยู่หลายกลุ่ม พัดชาจึงขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยแนะนำหนังสืออยู่แล้วก็ดี, ผู้ที่สั่งซื้อหนังสือเพื่อแจกก็ดี และผู้ที่เห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยการสร้างชุมชนแห่งความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นจริงก็ดี ตอนนี้พวกเรามีเป้าหมายว่าจะทำยอดขายให้ได้ 1 ล้านเล่ม หรืออย่างน้อย 5000-10000 เล่ม/เดือน  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปหล่อเลี้ยงโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและโครงการที่เราพยายามที่จะทำร่วมกับเครือข่าย ซึ่งถ้าจะทำยอดขายให้เป็นเช่นนั้นได้ มันอาจจะต้องใช้กระบวนการหรือช่องทางอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ท่านใดสนใจที่จะซัพพอร์ตบริษัทไม่ว่าจะด้านไหน เช่นการสั่งซื้อโดยตรงหรือให้คำปรึกษากรรมวิธีการขายสามารถติดต่อได้ที่ไลน์กลุ่มนี้โดยแทกชื่อพัดชาหรือแอดไลน์ส่วนตัวพัดชา หรือติดต่อกับผู้ที่ขายหนังสือให้บริษัทท่านอื่นๆอยู่ก็ได้ ทางพัดชาจะแจ้งยอดการสั่งซื้อหนังสือแบบอัพเดทให้ทุกท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขอบคุณค่ะ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ..ด้วยรัก

 

 

(………………………………………………………..)

ธัณย์จิรา เอื้ออังกูรดิษกุล (พัดชา)

ฝ่ายการจัดการทั่วไป

บจก.อารียาเมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

 

 

(………………………………………………………..)

ธาตรี โภควนิช (พี่ดอย)

กรรมการผู้จัดการ และผู้เขียนหนังสืออารียาเมตายา

บจก.อารียาเมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)