รายงานข่าวสาร

รายงานการประชุม บจก. อารียาเมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ครั้งที่ 7/2563 (ประชุม APP WHOLAY)

ณ ไร่พี่เพียว

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563


 

กรรมการ ผู้ถือหุ้น และสมาชิก ที่มาเข้าร่วมประชุม

ทีมบริหาร

1.คุณดอย 2.คุณเพียว

แขกกิตติมศักดิ์

1.โหน่ง 2. ฮาชิโมโต 3.คุณแมทท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.พัดชา 2. คุณโย

บันทึกการประชุม โดย พัดชา

สรุปรายละเอียดและจัดทาวาระการประชุม โดย พัดชา

……………………………………………..

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. (เป็นหัวข้อและบทสรุปที่คุณโหน่งอนุญาตให้เปิดเผยได้)

 

  • *กราฟิน* เป็นวัสดุเคลือบผิวหรือผสมตัวเหนี่ยวนาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เงิน ทองแดง โดยกราฟินเป็นวัสดุที่เมื่อเหนี่ยวนำไฟฟ้าจะไม่ร้อนเหมือนวัสดุทั่วๆ ไป โดยคุณโหน่งได้ทำการเทสการเหนี่ยวนำ กราฟฟินโดยการเคลือบผิว บนอุปกรณ์ชาร์จไฟของโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยูเอสบี ไมโครยูเอสบี และอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งผลการใช้งาน(แบบหนักหน่วง) เป็นผลสำเร็จ และมีการ Monitor เก็บข้อมูลที่เปรียบเทียบกับวัสดุทั่วไป

 

  • *กราฟฟิน* มีประสิทธิภาพสูงกว่าวัสดุทั่วไป และ *กราฟฟินเมื่อกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิคแล้วไม่อันตรายและเป็นพิษเหมือนขยะอิเล็กทรอนิคทั่วๆไปโดยมีผลทดสอบและใบรับรองแล้ว*

 

  • คุณโหน่งได้ทดลองใช้กราฟฟินผสมลง*ใน*ยางพารา (ชนิดทำสายไฟ) ปรากฏว่ายางนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้และไม่เกิดความร้อนเลย ซึ่งหลายคนเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนโลกการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคแบบเดิมๆ ที่ราคาแพง น้ำหนักมาก เกิดความร้อนสูงเมื่อต้องใช้โหลดไฟฟ้ามาก เมื่อเป็นขยะแล้วเกิดสารพิษ มาเป็นการใช้กราฟิน ที่ไม่เกิดความร้อน น้ำหนักเบา ไม่เป็นพิษ

 

  • พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Side Effect ของการใช้งาน 5G โดยคุณโหน่งและพี่ดอย มีไอเดียที่จะนำ กราฟฟินมาทำเป็นวัสดุป้องกันคลื่น 5G เช่น หมวก ผ้าคลุม เสื้อผ้า เนื่องจาก 5G ค่อนข้างมี Side Effect กับคลื่นสมองของมนุษย์มากกว่าประโยชน์ แต่ด้วยผลประโยชน์ทางการค้า ข้อมูลจึงถูกปกปิดและเพิกเฉย โดยหัวข้อนี้คุณโหน่งจะดำเนินการทดลองต่อไปโดยมี ดร.พงศักดิ์ (นักพูด) เป็นผู้สนับสนุนโครงการต่อไป

 

ส่วนสรุป หัวข้อคือ

  • เรื่องงาน Wireless Power จะส่งต่อให้ ผู้ผลิตมือถือเช่นไอโฟน พิจารณา และคุณ ฮาชิโมโต เสนอไอเดียการสร้างบ้าน Smart Home คุณดอยมีไอเดียที่จะสร้างบ้าน Smart Home โปรเจ็ค Long Stay เป็นบ้านดินหรือบ้านต้นไม้กึ่ง Smart Home ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไอเดียเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทต่อไป

 

  • กราฟฟินนาไฟฟ้าและเคลือบ USB จะปรับแต่งเพื่อไปใช้การอื่น ๆ แต่ก็ยังไม่สรุปว่าเข้าที่ไหนชัดเจน เป็นผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็น Tesla Huawei หรือ Hitachi โดยคุณฮาชิโมโตจะนาไปคุยกับผู้บริหารทางญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่จะออกตลาดชุดแรกคืออะไรยังไม่มีข้อสรุปในครั้งนี้