รายงานข่าวสาร

Mozzarella, pepperoni, ham, Italian sausage, bacon, onions, green peppers & black olives